kaftor@target.co.il 055-7219654

Esperanto Amika kaj Interliga Lingvo

Esperanto Amika kaj Interliga Lingvo

תרגום הכותרת: אספרנטו היא שפה ידידותית ומקשרת בין דובריה.
חברים מכל העולם…
מגנטים מיוחדים לחולצה אשר עוצבו ע"י יעל שלח החברה כבר מעל 20 שנה במועדון דוברי האספרנטו בארץ.
בשנה הבאה יערך הכנס מספר 20 של האגודה הישראלית לדוברי אספרנטו.
הכנס ייערך באילת בחודש אפריל…