kaftor@target.co.il 055-7219654

55 ק"מ בדרך לירושלים

55 ק"מ בדרך לירושלים

הסיכה הוכנה לחניכים וחניכות בתנועת "בני עקיבא" בשבט הראה מסניף ק. אתא.
הסיכה תינתן להם בסוף ארבעה ימים במחנה נודד שבו הם "יכבשו" מחדש את ירושלים במאמצים רבים, ויעברו בהצלחה 55 ק"מ. הסיכה עוצבה ע"י אפרת הלוי.
בהצלחה רבה לכל הצועדים והכובשים!

  • לקוח: שבט הרא"ה בני עקיבא קרית אתא
  • תאריך: 2016
  • קטגוריה: