kaftor@target.co.il 055-7219654

קולה של מועצת השבט נשמע…

קולה של מועצת השבט נשמע…

שבט צופי עוז באריאל מקים מועצת חניכים שתהיה מרכבת מנציג אחד מכל שכבות ד-ט. המועצה תתחלף כל חודש והנציגים יהיו החניכים המצטיינים לאותו החודש שיזכו לקחת חלק בה!
המועצה נקראת קול-החניכים. לשם כמה סיבות, העיקרית בהם היא לשמוע את הקול של החניכים לגבי נושאים אקטואליים בשבט ולגבי בעיות, לחשוב ביחד על פתרונות ולפעול כדי לקדם אותם. בנוסף, בכל ישיבה כזו נישב עם החניכים על בקבוק קולה 🙂
המטרה היא לערב את החניכים בנעשה בשבט ולעודד את היוזמה שלהם!
כל חבר מועצה יקבל את הסיכה ויעבירה הלאה לחבר שיחליף אותו.

  • לקוח: שבט עוז - אריאל
  • תאריך: 2016
  • קטגוריה: