kaftor@target.co.il 055-7219654

פרויקט DARE – עבור מכללת ספיר

פרויקט DARE – עבור מכללת ספיר

הסיכה חולקה לכל השותפים של פרויקט DARE בכנס במורסיה, ספרד.
הפרויקט הוא חברתי במהותו ותכליתו לאפשר לאוכלוסיות מתקשות או מודרות לרכוש השכלה גבוהה. הרציונל שעומד בבסיס הפרויקט הוא "חינוך לכל" וערכים כגון דמוקרטיזציה, שוויון הזדמנויות, מודרניזציה והכלה חברתית עומדים בלב יוזמה זו. מדובר בפרויקט שבו חברים שותפים מגיאורגיה, ליטא, ספרד, צ'כיה, רומניה, אנגליה ושלושה מוסדות להשכלה גבוהה בארץ (מכללת גורדון, מכללת ספיר, מכללת אחווה)

  • לקוח: מכללת ספיר
  • תאריך: 2015
  • קטגוריה: