kaftor@target.co.il 055-7219654

סיכת דש לילדה אלרגית בגן

סיכת דש לילדה אלרגית בגן

עשרות אלפי ילדים אלרגים לחלב ולמוצרי מזון שונים הולכים מדי בוקר לגני הילדים ולמסגרות שונות. קיימת חשיבות עליונה להזכיר לצוות בכל רגע נתון את רגישותו של הילד.
אמא יצירתית אחת עיצבה עבור בתה הקטנה שהתחילה ללכת לגן את סיכת "אלרגית לחלב" אותה הצמידה לתיקה. סיכה קטנה רעיון גדול.

  • לקוח: אמא של רומי
  • תאריך: 2017
  • קטגוריה: