kaftor@target.co.il 055-7219654

"סיכת דש "הריאלית בשביל ישראל

"סיכת דש "הריאלית בשביל ישראל

קבוצת חברים ותיקים בוגרי בי"ס בליך ר"ג, ממשיכים לשמור על קשר הדוק ובכלל זה מקפידים על כיסוי קטעים בשביל ישראל אחת לתקופה. מה יותר גאוות יחידה מסיכת דש מרשימה לכל חברי הקבוצה. הסיכה עוצבה במעצב הכפתוריאדה כאשר התמונה היפה באדיבות הצלם, דב גרינבלט מהחברה להגנת הטבע.