kaftor@target.co.il 055-7219654

סיכות דש על פסגת המצדה

סיכות דש על פסגת המצדה

חניכי סניף ירושלים של עמותת חינוך לפסגות טיפסו בחופשת הסוכות האחרונה לפסגה הסמלית ביותר בישראל – מצדה. העמותה יוצרת הזדמנות שווה להצלחה לילדים בעלי פוטנציאל למצוינות, מהפריפריה החברתית והגיאוגרפית. החניכים למדו על ההיסטוריה המיוחדת של המקום והחשיבות בטיפוס, עבודה קשה שיתוף פעולה והתמדה ע"מ להגיע לפסגה. בנוסף ערכו טקס פתיחת שנה חגיגי ובו קיבלו את סיכות דש שהכנו עבורם, סיכות דש אשר ילוו אותם לאורך השנה.

  • לקוח: חינוך לפסגות סניף ירושלים
  • תאריך: 2017
  • קטגוריה: