kaftor@target.co.il 055-7219654

סיכות דש – סלון לתפוצות

סיכות דש – סלון לתפוצות

נשים העונדות סיכות מנחת "סלון לתפוצות" ממשיכות את תנופת המסעות של ארגון Momentum, המביא נשים יהודיות מרחבי העולם לישראל, למסע מרתק ומרגש בן 8 ימים, המחבר אותן לישראל ולזהותן התרבותית, הרוחנית והיהודית. מנחות הסלון מובילות שיח על מורכבות החיים היהודיים בתפוצות, על התמורות בקשר עם ישראל, ויוצרות חיבורים וגשרים בין קהילות יהודיות ברחבי העולם וישראל. ארגון "מומנטום" מאמין כי כל אישה היא מנהיגה המשפיעה על סביבתה, וביכולתה להרבות אהבה בעם ישראל, ולהוביל לאחדות ללא אחידות. הסלונים פתוחים לכל אישה, באשר היא!
ארגון "מומנטום" פועל בשיתוף עם משרד התפוצות וארגונים יהודיים ברחבי העולם, והביא לישראל עד היום 18,000 נשים. הסיכה עוצבה בכישרון רב על ידי אורנה אוחיון, חברת קהילת "מומנטום".

  • לקוח: מומנטום
  • תאריך: 2019
  • קטגוריה: