kaftor@target.co.il 055-7219654

סיכות דש ממלכת הצבעים של פינק מיי

סיכות דש ממלכת הצבעים של פינק מיי

פינק מיי אמנית בנשמה הקימה בחודשים האחרונים את ממלכת הצבעים בכרכור.
יזמה "מטורפת" לילדים וגם לגדולים העוסקת בצבעים, רגשות, ציור ומה שבין כל אלה.
מספיק לראות את האושר המשתקף בגלריית תמונות באתר האינטרנט של הממלכה כדי להבין שהעסק עובד!!!
זכינו להכין סיכות דש למיזם המקסים הזה, בהצלחה!
אתר האינטרנט של ממלכת הצבעים

  • לקוח: מיי פינק
  • תאריך: 2020
  • קטגוריה: