kaftor@target.co.il 055-7219654

סיכות דש מים לים – ישראל אמריקה

סיכות דש מים לים – ישראל אמריקה
במסגרת תוכנית אלכסנדר מוס (AMHSI) מגיעים לישראל תלמידי תיכון ממשפחות יהודיות בארה"ב.
הנערים והנערות לומדים ומטיילים במשך סמסטר בישראל לפני כניסתם לקולג', מצליחים לצבור חוויות ולטייל בין הגבלות קורונה וטילים. אחד משיאי התוכנית היה השבוע במסע מים תיכון לכינרת, לא קל אבל חוויתי.
אחת החברות המוכשרות עיצבה עבור הקבוצה סיכות דש ייחודיות אשר חולקו לחברים במהלך המסע.
שמחנו שהסיכות Made in U.S.A שלנו נבחרו לעניין המרגש הזה.