kaftor@target.co.il 055-7219654

סיכות דש לתקווה ישראלית בחינוך

סיכות דש לתקווה ישראלית בחינוך

בית-ספר מצפה באר-שבע בהנהלת רינת מדינה זכה באות הנשיא לתקווה ישראלית לחינוך. בית הספר קיבל את התואר "בית ספר סולל דרך" בזכות פעילות בית חינוך לשותפויות, בו מידי בוקר נפגשים תלמידים מתרבויות וממגזרים שונים ללמוד, לשחק, לחוות ולתרום לקהילה ביחד. לרגל הארוע המשמעותי הוזמנה נציגות בית הספר תלמידים, הורים וצוות חינוכי להיפגש עם ראש העיר האהוב רוביק דנילוביץ'.
חלקנו הצנוע בארוע היו סיכות הדש שחולקו לתלמידים הגאים, גאוותם גאוותינו והלוואי וישמשו מודל לכולנו.
לדף הפייסבוק של בית ספר מצפה, באר שבע

  • לקוח: בית ספר מצפה באר שבע
  • תאריך: 2019
  • קטגוריה: