kaftor@target.co.il 055-7219654

סיכות דש למלאכים בחדר המיון

סיכות דש למלאכים בחדר המיון

אפ מדיק? מה זה? יוזמה מבורכת של צבי מאיר להכשרת מתנדבים שיסייעו למבקרים בחדרי המיון העמוסים. הרעיון הוא להכשיר את המתנדבים כך שיוכלו להוות גורם מתווך יעיל בין המבקרים לצוות הרפואי העמוס והלחוץ. המתנדבים עברו קורס בן 10 מפגשים והתחילו בפעילות המבורכת בבית חולים וולפסון, כפיילוט לפני הרחבת הפעילות. סיכות הדש עוצבו ע"י האפ מדיק שלומית וולפמן ויענדו על החלוקים של המתנדבים היקרים.
כתבה בנושא