kaftor@target.co.il 055-7219654

סיכות דש להצלת הקואלות באוסטרליה

סיכות דש להצלת הקואלות באוסטרליה

הסטנדאפיסטים התנדבו, הקהל התגלגל מצחוק והקואלות באוסטרליה חוזרות לחייך 🐨
לילא רבינוביץ' יזמה ערב סטנדאפ שכל ההכנסות שלו הולכות ישירות לשיקום הקואלות ושאר בעלי החיים שנפגעו בשריפות באוסטרליה, ואנחנו שמחנו לספק סיכות דש לאירוע המדהים.

  • לקוח: לילא רבינוביץ
  • תאריך: 2020
  • קטגוריה: