kaftor@target.co.il 055-7219654

סיכות דש לארוע התרמה של עמותת ילדות חדשה

סיכות דש לארוע התרמה של עמותת ילדות חדשה

ב 16.12.2018 התקיים ארוע התרמה למציאת תרופה למחלה נדירה שנגרמת בעקבות מוטציה בגן ל UBTF.
"זכינו" לספק את  סיכות הדש לאירוע.
המחלה פוגעת בילדים צעירים בגילאים 2-7 ובעלת תסמינים הדומים לניוון שרירים ועיכוב התפתחותי עד אובדן העצמאות של הילדים.
עמותת ילדות חדשה פועלת במטרה לממן מחקרים למציאת התרופה והעלאת המודעות למחלה.
בהצלחה ענקית לכם ובריאות שלמה.

  • לקוח: עמותת ילדות חדשה
  • תאריך: 2018
  • קטגוריה: