kaftor@target.co.il 055-7219654

סיכות דש כהערכה לצוות רפואי

סיכות דש כהערכה לצוות רפואי

בהוקרה ואהבה למלאכים בלבן 💕
הבעת הוקרה מקורית ומרגשת של אמא (שבחרה להישאר בעילום שם) לצוות במחלקה ההמטואונקולוגית ילדים ברמב"ם הקריה הרפואית.
בטוח שמגיע להם!!! ולכל הצוותים הרפואיים המופלאים באשר הם.
בריאות טובה לכולנו!

  • לקוח: מחלקה המטואונקולוגית רמב"םם
  • תאריך: 2020
  • קטגוריה: