kaftor@target.co.il 055-7219654

סיכות בתערוכה – מאגר טק

סיכות בתערוכה – מאגר טק

חברת מאגר טק מנתניה, חברה מובילה למתן שירותי ניהול, שיווק וקידום טכנולוגיות בתחומים שונים. החברה הציגה בתערכת RAX בתל אביב, התערוכה הבינ"ל ה-24 להנדסת חשמל, בקרה, מיכשור, אוטומציה, פנאומטיקה, מערכות תאורה, אנרגיה והתייעלות אנרגטית. לטובת ההופעה בתערוכה הזמינו אצלנו סיכות עם לוגו החברה, בעיצוב עצמי, עבור המציגים בתערוכה מטעם מאגר טק.