kaftor@target.co.il 055-7219654

מגנטים מיוחדים לבגד לאופקים VIP

מגנטים מיוחדים לבגד לאופקים VIP

חברת התיירות אופקים זכתה במכרז של רשות שדות התעופה לליווי אח"מים במעברי הגבול היבשתיים בין ירדן וישראל. לכבוד הארוע החגיגי הזמינו אצלנו סיכות דש מגנט מיוחדות עבור העובדים במעברים.
בהצלחה לחברים באופקים, המשיכו לתת שירות VIP.