kaftor@target.co.il 055-7219654

מגבלות שקופות…

מגבלות שקופות…

גרעין סמ"ן באוניברסיטה העברית – סטודנטים מובילים נגישות ושילוב ציינו ב 6.6 את יום המוגבלות הלא נראות, מגבלות שקופות שלא רואים אותן אבל הן תמיד שם. כחלק מהפעילות הוקם דוכן המנפץ סטיגמות וחושף את אוכלוסיית הסטודנטים לכך ולמידע הקיים על אוכלוסיה זו. השימוש בסיכות היה להעביר את הבשורה!
לדף הפייסבוק של סמ"ן בעברית

  • לקוח: גרעין סמ"ן - האוניברסיטה העברית
  • תאריך: 2017
  • קטגוריה: