kaftor@target.co.il 055-7219654

לא מפיצים שמועות בווטסאפ

לא מפיצים שמועות בווטסאפ

במסגרת לימודי תואר שני של תמר ורשבסקי מרקין היא ערכה מחקר על שמועות בוואטסאפ, המחקר בדק מדוע העבירו שמועות על שמות הרוגים במהלך מבצע "צוק איתן". אחד הדברים שאנשים אמרו זה שלאחר שהיה שיח תקשורתי בנושא הם התחילו לחשוב פעמיים לפני שהם מפיצים שמועות, לאחר שהבינו כמה השמועה הזאת היתה הרסנית. במילים אחרות אחד הממצאים היה שחינוך בנושא עוזר למנוע הפצת שמועות בוואטסאפ. הסיכות הוכנו להרצאה שתמר מעבירה בכיתה ו' של הבן שלה בנושא הפצת שמועות בוואטסאפ. הכוונה שכל אחד ישים את הסיכה על התיק או במקום בולט וזה יעזור לו לחשוב פעמיים לפני שהוא נוטל חלק בהפצת שמועות. עיצוב הסיכה: דגנית דהאן.