kaftor@target.co.il 055-7219654

הפטישים של שבט גנים

הפטישים של שבט גנים

לקראת טיול פתי"ש (פתיחת שנה) של שבט הצופים גנים בגני תקווה הכינו חלק מהמדריכים סיכות דש לחניכיהם. למרות שהסיכות פחות טעימות מהממתקים שחילקו המדריכים האחרים הן מחזקות את "גאוות הקבוצה" וישארו לאורך זמן רב. אין ספק שהפטישים של שבט גנים היו מסמרי הטיול…

 

  • לקוח: מדריכי שבט גנים
  • תאריך: 2016
  • קטגוריה: