kaftor@target.co.il 055-7219654

הניצחון מתחיל בפרטים הקטנים!

הניצחון מתחיל בפרטים הקטנים!

מפגש של חיילי וקציני חימוש ששירתו בגדוד מרגמות כבדות 334 של התותחנים בתקופת מלחמת ההתשה 1968-1970. החברים סיירו בעמק בית שאן, עמק הירדן ודרום רמת הגולן.
סיכת דש עם סמל היחידה בצרוף שמו של חבר הקבוצה תרמה לזיהוי מהיר של החיילים מהעבר ל'חייל" של היום במרחק של 50 שנה, בנוסף לסיכות הדש קיבלו החברים גם כובע עם סמל תג היחידה.

  • לקוח: קציני וחיילי חימוש גדוד 334 במלחמת ההתשה
  • תאריך: 2018
  • קטגוריה: