kaftor@target.co.il 055-7219654

אספרנטו השפה הבינלאומית

אספרנטו השפה הבינלאומית

"אספרנטו השפה הבינלאומית". זה מה שכתוב על הסיכה. אספרנטו היא שפה מלאכותית שהומצאה על ידי ד"ר זמנהוף לפני כ 150 שנה.אין בה יוצאים מהכלל. יש הרבה חומר באינטרנט.ספרות מקורית ומתורגמת ויש כנסים בינלאומיים בכל שנה.ביולי 2016 הכנס יערך בניטרה שבסלובקיה בהשתתפות מאות משתתפים מ 53 מדינות. בקונגרס מדברים, מטיילים, אוכלים ושומעים הרצאות. הכל האספרנטו. הסיכה עוצבה ע"י יעל שלח החברה כבר 20 שנה במועדון דוברי האספרנטו בארץ.
סיכות דש, מגנטים.