kaftor@target.co.il 052-2434987

סיכות דש מחברות

סיכות דש מחברות

איך מחברים מאות לקוחות בארוע חברה?
לארוע הלקוחות השנתי של חברת משאבי האנוש Ethosia התבקשנו לספק מאות סיכות דש עגולות עם שם לכל משתתף. פרויקט שהתנהל בלחץ זמן אך ברוגע. תודה רבה למיכל ואייל מאתוסיה, לגיא אשר על העיצוב ולהתראות בשמחות.