kaftor@target.co.il 052-2434987

סיכות דש – לאמא באהבה…

סיכות דש – לאמא באהבה…

סיר בישול היא חלק מתרבות חדשה של אימהות, תרבות המיוסדת על אהבה שמעלה מודעות של האימהות כלפי עצמן, כלפי ילדיהן, כלפי משפחתן וכלפי שכניהן הגרים בקרבתן. סיר בישול היא תנועת התנדבות ישראלית כלל-ארצית שנוצרה כדי לתמוך באימהות חדשות ומשפחותיהן בעזרת אוכל ביתי מוכן שמובא אליהן הביתה.
ואנחנו התכבדנו בהכנת סיכות הדש למתנדבי המיזם המקסים החדש.
לאתר האינטרנט של המיזם

  • לקוח: מיזם סיר בישול
  • תאריך: 2019
  • קטגוריה: