kaftor@target.co.il 055-7219654

מעגלים של הערכה, מהצוות החינוכי המסור לצוות האחיות.

מעגלים של הערכה, מהצוות החינוכי המסור לצוות האחיות.

כך כותבת הגב' אילונה פינטו המנהלת החינוכית של בית חולים שיקומי רעות ת"א:
"ב"מרכז רפואי שיקומי רעות" ישנן שתי מחלקות לילדים הנמצאים במצבים קשים במיוחד.
לכבוד יום האחות הבינלאומי אנו, הצוות החינוכי, השמענו את קולם והודינו בשמם (ובשמנו) לכל אחת ואחד מחברות וחברי הצוותים הסעודיים על העשיייה היומיומית המקצועית, המסורה והמלאה אהבה."
סיכות הדש שלנו נבחרו כאות ההערכה הצנוע אבל המרגש שהאחיות קיבלו.
ואנחנו שולחים מאתנו הערכה עצומה, לצוות האחיות, לצוות החינוכי ולכל העוסקים בעבודה הקדושה הזאת.