kaftor@target.co.il 052-2434987

מלך הספארי שבט דרור מודיעין

מלך הספארי שבט דרור מודיעין

סיכה שיקבל הגדוד המנצח בתחרות ספארי צופיות של שבט דרור, צופים דתיים במודיעין במחנה קיץ השנה. הסמל של השבט הוא נמר והצבעים הם כתום שחור, לכן העיצוב הוא כזה.
הגדוד שיקבל את הניקוד הכי גבוה בכל התחנות צופיות ינצח 🙂
עיצוב הסיכה המקסימה – שני בן הראש

  • לקוח: שבט צופים דתיים דרור
  • תאריך: 2016
  • קטגוריה: