kaftor@target.co.il 052-2434987

זוכרים את רבין – עצרת זיכרון 2015

זוכרים את רבין – עצרת זיכרון 2015

סיכת דש לזכר יצחק רבין, הוכנה עבור קבוצה פרטית שהשתתפה בערב הזיכרון ליום השנה העשרים לרצח שהתקיים בכיכר רבין בתל אביב.
הסיכה משמשת כאלמנט מעולה להבעה והשתתפות ברעיון, עיקרון או זיכרון. מעבר לכך הסיכה עצמה תישמר לשנים רבות.

  • לקוח: קבוצה פרטית
  • תאריך: 2015
  • קטגוריה: