kaftor@target.co.il 055-7219654

סיכות דש ומוצרי כפתור 5.7 ס"מ

מחיר ליחידה לפי הכמות המוזמנת לפי הטבלה מטה. יש לעדכן את הכמות הרצויה לפני המעבר לשלב הבא.

4-18 ש"ח בהתאם לכמות
7-21 ש"ח בהתאם לכמות
22-7 ש"ח בהתאם לכמות
5-20 ש"ח בהתאם לכמות
5-20 ש"ח בהתאם לכמות
7-22 ש"ח בהתאם לכמות
 • Product Description

  1 יח' 2-5 יח'  6-19 יח'  20-99 יח'  100-499 יח'  500+ יח'
   סיכת דש  18 ש"ח  13 ש"ח  8 ש"ח  7 ש"ח  5 ש"ח  4 ש"ח
  מגנט לחולצה 21 ש"ח 16 ש"ח 11 ש"ח 10 ש"ח 8 ש"ח 7 ש"ח
   מגנט למקרר  20 ש"ח  15 ש"ח  10 ש"ח  8 ש"ח  6 ש"ח  5 ש"ח
   מראה  20 ש"ח  15 ש"ח 10 ש"ח  8 ש"ח  6 ש"ח  5 ש"ח
   מחזיק מפתחות  22 ש"ח  17 ש"ח 12 ש"ח 9 ש"ח  8 ש"ח  7 ש"ח
   פותחן בקבוקים  22 ש"ח  17 ש"ח  12 ש"ח  9 ש"ח  8 ש"ח  7 ש"ח