kaftor@target.co.il 055-7219654

סיכות דש מאמינות באהבת האדם

סיכות דש מאמינות באהבת האדם
ואהבת לרעך כמוך והעולם מקסים!

אנחנו ב PrintAll ובטרגט מערכות מאמינים תמיד ששינויים גדולים יכולים לנבוע ממעשים קטנים של אנשים טובים.
שמחים וגאים שסיכות הדש שלנו זוכות לקחת חלק במיזם ואהבת – יוצרות שינוי לטובה.
המיזם הוא של אליאור שניר ואחותה תהין שניר (בנותיה של הסופרת מיריק שניר) ואתן היוצרות ענת עמיר, מורן שטרק, טל כרמי שניר, ונועה דרור לורבר.
במיזם ״ואהבת״ אתם מתחדשים, מפיצים את מסר האחדות והאהבה, ועל הדרך גם תורמים ועושים לטובה. פשוט וטוב. בסיבוב הקודם נאספו מעל 200,000 ₪ למען שורדי שואה וקשישים.
הפעם סימנו היוצרות כמטרה להעביר את כל הרווחים כתרומה לעמותות למען נשים ונערות הראויות לכך וזקוקות לה עכשיו עוד יותר מתמיד. המיזם עולה לזמן קצוב והפעם יסתיים ב 17.5.21.
מוזמנות ומוזמנים ללכת עם הלב ולהפיץ את מסר האהבה והאחדות ברבים