kaftor@target.co.il 055-7219654

סיכות דש למעשים טובים

סיכות דש למעשים טובים

שמחנו לספק סיכות דש ממותגות למתנדבי עמותת "עדות ביהוסף" מחדרה
התחילה לפני כעשר שנים כגמ"ח שמחלק מזון למשפחות נזקקות, משנת 2014 כעמותה רשומה. מאז ועד היום עוסקים בעיקר בחלוקת סלי מזון כ 250 מידי שבוע, ובחגים בין 600-500.
בנוסף, העמותה מקיימת מספר מיזמים:
מיזם "עוגה לשבת" בכל שבוע עשרות נשים שנוספו לקבוצת הוואסטפ שלנו ומכינות עוגות בכל יום חמישי בשבוע🥮 העוגות עצמן ניתנות בכל שבוע למקום אחר, נוער בסיכון, נשים מוכות ובעיקר קשישים וניצולי שואה.
מתנדבי העמותה עוסקים גם בתמיכה מוצרי יסוד לתינוקות ובתקופה האחרונה נוספו אלינו גם כל מבודדי הקורונה שמקבלים חבילה עד אליהם.
גם נערים מפנימייה להם העמותה מסייעת משתלבים בחלוקת המזון כחלק מהשיקום שלהם והרצון שלהם לסייע.
המיזם האחרון הוא "קרטון לכל בניין" קרטון מטעמנו שמונח במספר גדול של בניניים באזור חדרה כדי להניח מוצרים יבשים לתרומה (בהסכמתם ובשיתוף הפעולה שלהם כמובן)
המיזם הגיע ל-72 בניניים!
בהצלחה לחברים מחדרה ולכל אותם אנשים שקטים וטובים ברחבי הארץ ובעולם…
לדף הפייסבוק של העמותה