kaftor@target.co.il 055-7219654

סיכות דש למעשים טובים!

סיכות דש למעשים טובים!

מורים (והורים) לחיים!
לכבוד יום המורה בבית הספר בית חינוך שמעוני פ"ת, העניקו ההורים והתלמידים להנהלת בית הספר, המורים והמורות סיכת גיבורי על!!
לאות הערכה והוקרה על תפקוד יוצא מהכלל בכל זמן ובעיקר בתקופת קשה זו.
שמחנו להיות מעורבים, אשרי התלמידים שאלה מוריו ואלה הוריו…

  • לקוח: הנהגת הורים בית ספר שמעוני
  • תאריך: 2020
  • קטגוריה: