kaftor@target.co.il 055-7219654

נשים גיבורות ויצירתיות בחדרה

נשים גיבורות ויצירתיות בחדרה

סיכת דש מקסימה שעוצבה ע"י האמנית דבורה נצר מקהילת אמנות בחדרה. הסיכה חולקה לכל אותן נשים שהשתתפו בפרויקט מיוחד של ציור קיר ענק בחניון העירוני המנציח 21 נשים בולטות ומשפיעות שיצאו מהעיר, מימי יסוד העיר ועד שרית חדד. הפרויקט משלב ערכים של העצמה נשית, עירוניות מתחדשת ותרומה לקהילה, כל זה משולב בשיפור משמעותי של פני העיר.

  • לקוח: קהילת אמנות בחדרה
  • תאריך: 2017
  • קטגוריה: