kaftor@target.co.il 055-7219654

המסת שומן בקור – סיכת דש מגנטית

המסת שומן בקור – סיכת דש מגנטית

המכשיר מהפכני, היחיד המאושר על ידי FDA להסרת תאי שומן באמצעות הקפאה וללא הליך כירורגי‏.
הדרישה היתה לסיכות דש שתוצמד למשווקים בקליניקות שמחזיקות את המכשיר לצורך קידום מכירות והעלאת מודעות לשירות. התבקשנו לתת פתרון כך שלא יגרם חור לבגד אפילו לא חור של סיכה. הפתרון שמצאנו ביחד עם הלקוח הוא מגנט אחורי נפרד שנצמד מצידו האחורי של הבגד ללא צורך בסיכה.