kaftor@target.co.il 055-7219654

גרפיטי על קיר בטון – פרויקט בעיצוב

גרפיטי על קיר בטון – פרויקט בעיצוב

פרויקט של גילי פרי הלומדת עיצוב גרפי, הפרויקט עבור מכון מרחבים המקדם ערכים של הוגנות ושוויון בחברה. סיכת הדש עוצבה על בסיס צילום הלוגו של מרחבים מרוסס בגרפיטי על קיר. הפרויקט ילווה בהמשך בסרטון גרפיטי באותו סגנון. הסיכה מנסה להביע את הרעיון שכל אחד יכול להתגאות במי שהוא ובשוני שלו, ולרסס את זה על הקיר.