kaftor@target.co.il 052-2434987

סיכות דש פרפרים בירושלים

סיכות דש פרפרים בירושלים

סיכות דש מקסימות שעיצבה המעצבת מור בן דרור מ Bananas – Illustration & Branding עבור הארוע השנתי של תכנית "פרפרים – חולמים ויוצרים חדשנות בחינוך המיוחד". האירוע החגיגי נערך לציון שנתיים בהן השתתפו בתכנית כ-170 מורים ומנהלים, 38 צוותים יזמיים והרבה הרבה מיזמים חדשניים.
מטרת תכנית “פרפרים” היא לחלום וליצור חדשנות פדגוגית בחינוך המיוחד. התכנית פונה אל קהילת אנשי החינוך המיוחד ומהווה פלטפורמה לגיבוש ולמימוש רעיונות ויוזמות פדגוגיות, להצמיח, לעודד חשיבה מחוץ לקופסה, להוביל וללוות את אנשי החינוך בתהליכי החשיבה והביצוע של יוזמותיהם.
התכנית היא פרי יוזמתם של מינהל החינוך בעיריית ירושלים באמצעות ביתא מחנכים Beta Mechanchim – המוביל את החדשנות החינוכית בעיר, בשיתוף משרד החינוך.
כן ירבו יוזמות כאלה, בהצלחה!
לדף הפייסבוק של ביתא מחנכים

  • לקוח: ביתא מחנכים ירושלים
  • תאריך: 2019
  • קטגוריה: