kaftor@target.co.il 052-2434987

סיכות דש לתורמי הדם האמיצים

סיכות דש לתורמי הדם האמיצים

חיפשנו לתרום 200  סיכות דש במתנה לתורמים לסביבה ולקהילה.
מצאנו את ארגון תורמי הדם המתנדבים, האמיצים אשר באופן קבוע תורמים מדמם ומזמנם ומסייעים למפעל האדיר הזה של בנק הדם. החלטנו לתרום את סיכות הדש לארגון המדהים הזה עבור תרומתם האדירה לכולנו בעתות של שגרה וחירום.
לדף הפייסבוק של ארגון תורמי דם מתנדבים

  • לקוח: ארגון תורמי דם מתנדבים
  • תאריך: 2020
  • קטגוריה: