kaftor@target.co.il 052-2434987

סיכות דש לקהילת השדות המתמודדות

סיכות דש לקהילת השדות המתמודדות

קהילה מדהימה ומעוררת השראה של נשים מחלימות ומתמודדות עם סרטן השד בכפר סבא.
הקהילה פעילה כבר מספר שנים וזוכה לתמיכה וחיבוק של עיריית כפר סבא.
סיכות הדש חולקו לבנות המתמודדות במסגרת הארוע השנתי של הקהילה.
שתהיה בריאות שלמה ומושלמת

  • לקוח: קהילת השדות כפר סבא
  • תאריך: 2019
  • קטגוריה: