kaftor@target.co.il 052-2434987

סיכות דש חוגגות 70 שנה לישראל עם יהודי ארה"ב

סיכות דש חוגגות 70 שנה לישראל עם יהודי ארה"ב

Eretz Yisrael Movement Tours מביאה קבוצות תיירים יהודיים מארה"ב לטיול ערכי ציוני בישראל.
הסיכות נוצרו לטיול מיוחד לרגל יום העצמאות ה 70 למדינת ישראל, טיול בו השתתפו כמאה תיירים.
מאחלים עוד שנים רבות של טיולים ואהבת ישראל.

לאתר תנועת ארץ ישראל