kaftor@target.co.il 052-2434987

נפרדים מגדוד יהב בשבט גנים

נפרדים מגדוד יהב בשבט גנים

סיכה שהוכנה עבור גדוד יהב, קבוצת צמי"ד של שישה חניכים מקסימים עם צרכים מיוחדים בשבט גנים בגני תקווה.
החניכים היקרים קיבלו את הסיכה כמזכרת פרידה מהשבט וכולם התרגשו מאוד…

  • לקוח: גדוד יהב שבט גנים גני תקווה
  • תאריך: 2016
  • קטגוריה: