kaftor@target.co.il 052-2434987

מחזיקי מפתחות עם חיוך לבית הספר לחינוך

מחזיקי מפתחות עם חיוך לבית הספר לחינוך

שמחנו להכין ולספק את מחזיקי המפתחות ליום הפתוח של בית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית. ותודה רבה על החיוך והפרגון.

  • לקוח: בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית
  • תאריך: 2018
  • קטגוריה: