kaftor@target.co.il 052-2434987

מגנטים מיוחדים לחולצה לצוות מרכז לובאס…

מגנטים מיוחדים לחולצה לצוות מרכז לובאס…

מרכז לובאס ישראל Lovaas Israel Site מספק טיפול התנהגותי לילדים על פי גישת ניתוח התנהגות יישומי (ABA).
במרכז נבנות תכניות טיפול לילדים עם קשיי התפתחות (אוטיזם, עיכוב התפתחותי, עיכוב שפתי ועוד), הכוללות על-פי-רוב, שילוב במסגרת חינוכית רגילה, בגיל הגן ובגיל בית הספר, וליווי השילוב בהדרכה.
כמו כן, המרכז מספק גם הדרכות הורים לילדים בעלי התפתחות טיפוסית, המפגינים קשיי התנהגות שונים (חוסר שיתוף פעולה, מרדנות והתנגדות, קשיי שינה, גמילה מחיתולים וכו').
הצלחתכם, הצלחת כולנו…

לדף הפייסבוק של לובאס ישראל

עיצובים נוספים