kaftor@target.co.il 052-2434987

מגנטים למיזם שיקום טק

מגנטים למיזם שיקום טק

שיקום טק – שיקום בעזרת ההייטק, מגנטים יפים ש"לא זורקים ולא שוכחים", הוכנו להפצה בכנס השנתי של עמותת בוגרי 8200.
שיקום טק היא תכנית לאנשים עם מוגבלויות בעלי פוטנציאל לתעסוקה בהייטק, המתבססת על מנהלים ועובדים, בעלי אחריות חברתית וגישה חיובית לשילובם בעבודה. המגנטים עוצבו במעצב הכפתוריאדה.

  • לקוח: שיקום טק - סיגל גוטרזון
  • תאריך: 2016
  • קטגוריה:

הוספת תגובה

Your email address will not be published. Required fields are marked *