kaftor@target.co.il 052-2434987

זוכרים את החייל משה שחר – 1957-1976

זוכרים את החייל משה שחר – 1957-1976

מספר האח יוסי שחר:
משה, אח תאום לאלברט ( יבדל לחיים ארוכים ) היה בגרעין נח"ל שהקים את הישוב תקוע. בפעילות פלוגתו במדבר יהודה, הוא מעד ונפל אל מותו בנחל צאלים, מעל ברכת צפירה, סמוך ובדרך למצדה. אגב, זה בדיוק מקום הנפילה של האב ובנו מלפני כחודש. משה היה בן 19, יליד מרוקו , בן למשפחה ירושלמית של 10 ילדים. הוא נפל אל מותו בדיוק שנה וחצי אחרי שאבינו נפל אל מותו בתאונה אחרת.
ביום חמישי הקרוב 5/1/17 , ביום השנה ה – 40 למותו, כול המשפחה המורחבת מתכנסת במקום נפילתו ליד אנדרטה שהקמנו לזכרו לפני 16 שנה. כפתורי הדש ייענדו על ידי כול הבנים/בנות, נכדים ונינים וגם על ידי אימו שתיבדל לחיים ארוכים וטובים.
יהי זכרו ברוך.
מסלול טיול העובר באנדרטה שהוקמה לזכרו של משה שחר