kaftor@target.co.il 055-7219654

דברו אלינו…

רוצים סיוע בעיצוב סיכות דש ומוצרי כפתור? מבקשים תבניות עיצוב סיכות דש לתוכנות חיצוניות?
שאלות בענייני מחירים, שיטות תשלום ואפשרויות משלוח. רוצים לבדוק רעיונות לשימושי המוצרים או רעיונות אחרים?
אנחנו לרשותכם לכל שאלה או בקשה. הטופס פעיל 7/24, אנחנו רק מעט פחות ממנו…